Jsme tu pro vás již od roku 1993
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.

Pojištění

Pojištění klientů CK AVETOUR s.r.o.

 

Pojištění se sjednává s ČSOB Pojišťovnou pro případ úhrady nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění. Limit plnění je 7 000 000 Kč.

 

1. Pojištění léčebných výloh zahrnuje:

a) lékařské ošetření 
b) pobyt v nemocnici
c) léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením (NE vitamíny, kosmetické přípravky, i když jsou předepsány lékařem)
d) transport do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu v zahraničí 
e) repatriaci – převoz do České republiky v případě, že pojištěný nebude moci použít původně plánovaný dopravní prostředek 
f) v případě úmrtí převoz tělesných ostatků do České republiky 
g) pohřeb nebo kremaci ve státě, kde pojištěný zemřel, pokud tamní zákony nedovolují převoz tělesných ostatků 
h) přivolání opatrovníka 
 

2. Pojištění stornopoplatků: 

Pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, který odstoupil od uzavřené smlouvy o zájezdu s CK z některého z níže uvedených důvodů. 
V případě odstoupení klienta CK strhne část z ceny zájezdu, viz - Všeobecné obchodní podmínky – odstavec 4.2. Klient může následně nárokovat 80% (20% spoluúčast klienta – min. 500 Kč) z námi stržené částky na pojišťovně. 

Přesný postup po dohodě s pracovníky CK AVETOUR s.r.o. 

Důvody zrušení zájezdu:
a) úmrtí pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,

b) akutního onemocnění či úrazu: pojištěného, rodinného příslušníka pojištěného, pokud se jedná o členy jedné domácnosti nebo příbuzné v řadě přímé, kdy jejich zdravotní stav vyžaduje zajištění nezbytné péče, spolucestujícího, pokud by pojištěný musel cestovat sám,

c) zdravotních komplikací pojištěné v důsledku těhotenství během prvních 26 týdnů těhotenství vyžadujících hospitalizaci.

d) rozsáhlé škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklé bezprostředně před odjezdem následkem přírodní katastrofy, živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud je přítomnost pojištěného nebo spolucestujícího nezbytná ke stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škod,

e) trestného činu s dopadem na zdraví a psychiku pojištěného jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,

f) předvolání pojištěného k soudu, pokud pojištěný předvolání obdržel až po uzavření pojistné smlouvy a po uzavření předmětné smlouvy,

g) výpovědi z pracovního poměru dané pojištěnému jeho zaměstnavatelem z organizačních důvodů, pokud pojištěnému byla výpověď doručena až po uzavření pojistné smlouvy a po uzavření předmětné smlouvy,

h) přírodní katastrofy, epidemie nebo pandemie oficiálně vyhlášené mezinárodními institucemi (např. Světová zdravotnická organizace), válečného konfliktu či teroristické akce v cílové oblasti zájezdu, pokud k nim došlo až po zakoupení cestovní služby,

i) varování před cestou do cílové destinace, které bylo vydáno 10 a méně dní před nastoupením cesty Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

vyberte si zájezd sipky
LAST MINUTE
Cena včetně tax: 34.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
23.02. - 01.03.2024
2024 New York Mimořádně bohatý program po New Yorku s návštěvou všech významných památek v doprovodu skvělého českého průvodce. více zde »
FIRST MINUTE
Cena včetně tax: 64.990 Kč
délka pobytu:
12 dní

termín:
16.04. - 27.04.2024
2024 New York + Florida Poznejte to nej z New Yorku a Floridy - Kennedyho vesmírné středisko, Everglades, Florida Keys a relax na Miami Beach v počtu 12 osob. více zde »
FIRST MINUTE
Cena včetně tax: 46.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
09.07. - 16.07.2024
2024 New York Atraktivní prázdninový termín zájezdu po nejzajímavějších památkách New Yorku v perfektním hotelu na dohled od Manhattanu s českým průvodcem. více zde »
FIRST MINUTE
Cena včetně tax: 46.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
16.07. - 23.07.2024
2024 New York Atraktivní prázdninový termín zájezdu po nejzajímavějších památkách New Yorku v perfektním hotelu na dohled od Manhattanu s českým průvodcem. více zde »
Cena včetně tax: 42.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
30.05. - 06.06.2024
2024 New York Exkluzivní poznávací program s návštěvou památek, muzeí, mrakodrapů a nejslavnějších částí New Yorku. Zájezd doprovází český průvodce. více zde »
Zobrazit další zájezdy