Jsme tu pro vás již od roku 1993
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
USA USA Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.

Pojištění

1. Pojištění léčebných výloh do zahraničí

Pojištění se sjednává s ČSOB Pojišťovnou pro případ úhrady nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění. 

Léčebnými výlohami se rozumí náklady na: 
a) lékařské ošetření 
b) pobyt v nemocnici
c) léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením (NE vitamíny, kosmetické přípravky, i když jsou předepsány lékařem)
d) transport do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu v zahraničí 
e) repatriaci – převoz do České republiky v případě, že pojištěný nebude moci použít původně plánovaný dopravní prostředek 
f) v případě úmrtí převoz tělesných ostatků do České republiky 
g) pohřeb nebo kremaci ve státě, kde pojištěný zemřel, pokud tamní zákony nedovolují převoz tělesných ostatků 
h) přivolání opatrovníka 

Cena zájezdů CK AVETOUR (mimo zájezdů do Medžugorje) zahrnuje pojištění léčebných výloh do zahraničí (cestovní pojištění) do výše plnění 7 milionů Kč

 

Pojištění 

léčebných výloh (LPP v Kč) 7 000 000 Kč
úrazu ano
smrt následkem úrazu 200 000 Kč

trvalé následky úrazem

limit denního odškodného

jednorázové odškodné za hospitalizaci

odpovědnost za újmu

újma na majetku

újma na zdraví

poškození/odcizení zavazadel

přerušení cesty - nevyužité služby

zmeškání odjezdu - náhradní doprava

zpoždění zavazadel - náhradní věci

zpoždění letu - občerstvení, ubytování      

400 000 Kč

29 dní

2 000 Kč

ANO

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

40 000 Kč 

30 000 Kč

30 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

limit trvalých následků 10%
denní odškodné

50 Kč

 

2. Pojištění storna zájezdu

Pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, který odstoupil od uzavřené smlouvy o zájezdu s CK z některého z níže uvedených důvodů. 

V případě odstoupení klienta CK strhne část z ceny zájezdu viz STORNO PODMÍNKY CK AVETOUR s.r.o. - viz 4. strana smlouvy o zájezdu Podmínky pro účast na zájezdech – odstavec 4.2. Stornovací podmínky. Klient může následně nárokovat 80% (20% spoluúčast klienta – min. 500 Kč) z námi stržené částky na pojišťovně. 

Přesný postup po dohodě s pracovníky CK AVETOUR s.r.o. 

Důvody zrušení zájezdu:
a) akutní onemocnění, úraz pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího
b) zdravotní komplikace v důsledku těhotenství během prvních šesti měsíců vyžadující hospitalizaci pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího
c) znásilnění pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním řízení
d) úmrtí pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího
e) rozsáhlé škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklé bezprostředně před odjezdem následkem živelní pohromy (požáru, povodně, výbuchu)
f) předvolání pojištěného k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel až po sjednání pojištění 

 

Storno pojištění zájezdu zahrnuje pojištění:

léčebných výloh 7 000 000 Kč
úrazu ANO
smrt následkem úrazu (LPP v Kč) 200 000 Kč
trvalé následky úrazu (LPP v Kč) 400 000 Kč
limit trvalých následků úrazu 10%
denní odškodné 50 Kč
limit denního odškodného 29 dní
odpovědnost za újmu ANO
škody na zdraví (LPP v Kč) 4 000 000 Kč
škoda na majetku (LPP v Kč) 2 000 000 Kč
zavazadel (LPP v Kč) 40 000 Kč
storna zájezdu (LPP v Kč) až 120 000 Kč
spoluúčast pojištěné osoby 20% 
  min. 500 Kč
doplňková asistenční služby ANO
standardní cesta ANO
nebezpečné sporty NE

                                           

                                                                  

 

vyberte si zájezd sipky
FIRST MINUTE
Cena včetně tax: 63.990 Kč
délka pobytu:
16 dní

termín:
21.09. - 06.10.2021
2021 USA jihozápad Národní parky + nejzajímavější velkoměsta států Nevada, Arizona, Kalifornie a Utah více zde »
FIRST MINUTE
Cena včetně tax: 32.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
01.12. - 08.12.2021
2021 New York Nejlepší poměr zájezdu v ČR do této destinace – cena/výkon! V doprovodu českého průvodce více zde »
FIRST MINUTE
Cena včetně tax: 69.990 Kč
délka pobytu:
16 dní

termín:
07.06. - 22.06.2022
2022 USA středozápad Drsné Skalisté hory, horská jezera, fascinující národní park - Yellowstone, nekonečné prérie, stáda bizonů, řada indiánských etnik... více zde »